';
side-area-logo

Klachtenprocedure

 

Wij proberen bij Schmidt Clinics altijd de beste zorg te leveren. Helaas kan het alsnog voorkomen dat u niet tevreden bent met onze dienstverlening of behandelingen. Onderstaand vind u onze klachtenprocedure.

Stap 1. Maak de klacht bespreekbaar met uw behandelend huidtherapeut.
Wij verzoeken u uw klacht allereerst aan de behandelend huidtherapeut voor te leggen. Het aangaan van een gesprek kan in vele gevallen al leiden tot een oplossing.

Stap 2. Klachten- en geschillenregeling Paramedici
Wanneer u liever geen gesprek aangaat of wanneer het gesprek onvoldoende oplossing biedt, kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Schmidt Clinics is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici en biedt daarbij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, kan desgewenst advies geven over het indienen en formuleren van een klacht, en zoekt voor u naar een oplossing. U krijgt binnen 2 weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. Daarnaast zal de klachtenfunctionaris ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Binnen uiterlijk 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie of oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Het kan zijn dat ook de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leidt. Indien u in dit geval de klacht wilt doorzetten, dan kunt u ervoor kiezen om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en zal alsnog proberen om tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor zowel de zorgverlener als voor u. In sommige gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen. Het indienen van een geschil gaat ook via de website van het Klachtenloket Paramedici.

Uiteraard streven wij er ten alle tijden naar om er samen met u uit te komen. We hopen dan ook dat u ons aanspreekt wanneer u ergens niet tevreden mee bent. U kunt ons altijd telefonisch of per mail benaderen.
Tel: 088-0047400
Mail: info@schmidtclinics.nl

Gegevens Klachten- en geschillenregeling Paramedici:

Klachtenloket Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht
Website: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/klacht/
Mail: info@klachtenloketparamedici.nl
Tel: 030-3100929 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.30 uur)